Община Русе

22.06.2018
Съобщение за инвестиционно предложение за „Частична подмяна на свежи суровини /шамот/ с неопасен отпадък с код и наименование: 100601 – шалки от първия и ...
22.06.2018
Съобщение за инвестиционно предложение за „Частична подмяна на свежи суровини /глина/ с неопасен отпадък с код и наименование: 150107 – стъклени опаковки; ...
21.06.2018
Съобщение за одобрен със Заповед №РД-01-1390/29.05.2018 г. Подробен устройствен план в местност "Над Линията"
21.06.2018
Съобщение за инвестиционно предложение за бърза закуска, работилница за хлебни и трайни сладкарски изделия
21.06.2018
Съобщение за инвестиционно предложение за промяна на вида на съхраняваната смес смес в съществуващ Р 701, част от Резервоарен парк №7 - Източна промишлена зона
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот