Община Русе

12.12.2018
Инвестиционно предложение за „Склад за метални изделия с Н до 6 м., гр. Русе, УПИ V – 232, кв. 966, ЗПЗ“
12.12.2018
Инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на три броя гаражи по ул. „Рига“ в УПИ II-776 за гаражи, кв. 685, гр. Русе“
12.12.2018
Инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща игрална зала с кафе – еспресо в бирария в имот с идентификатор ...
12.12.2018
Инвестиционно предложение за Реализиране на инвестиционен проект за обект „Автодиагностичен пункт, монтаж и вулканизация“
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот