Община Русе

18.09.2018
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
17.09.2018
Семинар за ревматични заболявания ще бъде проведен в Русе на 25 септември
17.09.2018
Съобщение за инвестиционно предложение за „Да проектира и реализира строителство на метални навеси /2 бр./“ в Източна промишлена зона, гр. Русе
17.09.2018
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003., ...
17.09.2018
Семинар за ревматични заболявания ще бъде проведен в Русе на 25 септември
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот