Община Русе

24.10.2014

Община Русе, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...

6.10.2014

Открита процедура с предмет:

 

Изработване на информационни и рекламни ...

26.09.2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 00115-2014-0012

ОБЩИНА РУСЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот