Община Русе

17.10.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-2762/17.10.2018 г.
12.10.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-2665/10.10.2018 г.
12.10.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-2664/10.10.2018 г.
12.10.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-2647/09.10.2018 г.
4.10.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-2579/01.10.2018 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот