Община Русе

19.07.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1731/27.06.2018 г.
19.07.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1730/27.06.2018 г.
18.07.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1853/17.07.2018 г.
18.07.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1847/16.07.2018 г.
16.07.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1824/12.07.2018 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот