Община Русе

Номер: 2017-036
Публикувано на: 21.06.2017 г. | 13:52:01 ч.
Предметът на поръчката е изработване на инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 13 публични сгради, включ
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
pdf / 426.46 KB
Качено на: 23.06.2017 г. | 13:24:36 ч.
Обявление за поръчка
Изтегли
doc / 154.00 KB
Качено на: 23.06.2017 г. | 13:41:40 ч.
Проект на договор
Изтегли
Качено на: 23.06.2017 г. | 14:19:12 ч.
Обследвания
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот