Община Русе

Номер: 2017-012
Публикувано на: 14.03.2017 г. | 14:15:19 ч.
„Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ със седем обособени позиции
Процедура: Открита процедура
Print
Email

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот